Kids (3 – 7 let)


V tomto věku jsou děti velmi zvídavé a jejich mozek nasává nové informace jako houba. Jednoduše se učí vše, co vidí, slyší, cítí. A právě se smysly v těchto kurzech intenzivně pracujeme. Snažíme se děti obklopit angličtinou, vhodnými stimuly a v rámci trimestrálních projektů s nimi zkoumáme, vytváříme a objevujeme. Děti se naučí porozumět nejdříve krátkým a později stále složitějším instrukcím, učí se nejen slovíčka, ale celé výrazy a krátké věty a nenásilně i základy gramatiky.

50 minut jednou týdně
3 –  6 dětí ve skupině (3 – 4 roky)
3  – 8 dětí ve skupině (5 – 7 let)
3.500,- Kč za pololetí (16 lekcí), materiály 600,- Kč na rok

 

Readers (7 – 8 let)


Když už děti umí číst a psát ve svém rodném jazyce a zároveň mají pevné základy v mluvené angličtině, učíme se, jak zní jednotlivá písmena i jejich uskupení v angličtině, pokračujeme v rozšiřování slovní zásoby a čteme příběhy z knih úžasného nakladatelství Usborne.
Pokud děti s angličtinou začínají, využíváme nejdříve poslední učebnici z kurzu Kids, abychom děti naučili nejprve komunikovat. 

50 minut jednou týdně
4 – 8 dětí ve skupině
3.500,- Kč za pololetí (16 lekcí), materiály 650,- Kč na rok

Schoolers (8 – 14 let)


Kategorie schoolers je poměrně široká, a proto i úrovně znalostí se velmi liší. Základem však je, že děti porozumí i delším instrukcím skládajících se z jednoduchých vět, odpoví na běžné otázky a umí číst. Pokračujeme v rozvíjení komunikačních dovedností, aby byly schopné vyjádřit svůj názor a zapojit se do diskuze, přidáváme písemný projev a více také pracujeme s gramatikou. Vzhledem k věku a zájmu dětí pracujeme s aktuální hudbou a krátkými filmy či videi.

Zároveň nabízíme kurzy pro děti v dané věkové kategorii, které jsou angličtinou nepolíbené (nebo jen letmo 🙂 ). V takovém případě se stejně jako u kurzů Kids snažíme nejdříve o rozvoj komunikačních a poslechových schopností s minimem čtení a psaní.

60 minut jednou týdně
4 – 10 dětí ve skupině
3.500,- Kč za pololetí (16 lekcí), materiály 650,- Kč na rok


Teens (14 – 18 let)


Teens mají již dobrou úroveň mluvené i psané angličtiny, porozumí delšímu (ze začátku nepříliš komplikovanému) textu i audiu. V kurzech Teens se věnujeme pilování jazyka, dalšímu rozšiřování slovní zásoby, komplexnějším gramatickým strukturám a stále více pracujeme s autentickými materiály. Teens mohou směřovat k certifikátům PET, FCE a CAE, na které je pomůžeme připravit – podíváme se na vzorové testy, projdeme si jejich jednotlivé části, řekneme si o nejefektivnějších přístupech ke každé z nich a hlavně si je několikrát vyzkoušíme, aby měli studenti co nejvyšší šanci uspět, i když je v den D přepadne tréma.

90 minut jednou týdně
4 – 10 dětí ve skupině
4.900,- Kč za pololetí (16 lekcí)

Adults


I u kurzů pro dospělé aplikujeme metodu přímé výuky jazyka. To znamená, že začínáme u poslechu, porozumění, mluvení a poté přecházíme k psaní, čtení a nakonec ke gramatice. Je pro nás důležité, abyste si všechno nové zažili, proto vyčleňujeme velkou část hodiny mluvení, ať už v páru, menších skupinách nebo v celé třídě. Měnící se aktivity i dynamika hodiny Vás udrží pozorné a nechá Vás vyzkoušet si nové znalosti různými způsoby.

60 minut jednou týdně
4 – 8 lidí ve skupině
3.900,- Kč za pololetí (16 lekcí), materiály 600,- Kč na rok

Seniors


V tomto kurzu věnujeme oproti kurzům Adults větší část hodiny k opakování a novou látkou postupujeme pomaleji. Velký důraz klademe především na komunikační dovednosti, zatímco se mnohem méně zaobíráme analýzou textu či rozvojem psaného projevu. Zaměřujeme se na velmi praktická témata – jako objednávání v restauraci, domlouvání schůzky nebo návštěva lékaře. Kurz není věkově nijak omezen.

60 minut jednou týdně
4 – 8 lidí ve skupině
3.900,- Kč za pololetí (16 lekcí), materiály 600,- Kč na rok